About

NLR is committed to creating a world free of the suffering caused by leprosy. Origins in the 1960s, Mrs Francisca Anten visited Tanzania to see her son who worked in a hospital there. The situation of the leprosy patients shocked her. Her son asked her to help him establish a clinic for leprosy patients, who were not accepted in general hospitals. She started fundraising at local businesses, grabbed every opportunity to speak in public, met people like Doctor Leiker, and founded NLR.

Our map

Focus themes

Healthcare
Education
Human Rights

Goal

By 2030, leprosy will have been brought under control everywhere in the world. Every patient will be diagnosed and treated swiftly so the disease will no longer create disabilities. People who are already disabled will be participating in society as fully and as independently as possible.

Nonprofit blog

Lazaruspoortje
De Leprozenpoort (1608), oorspronkelijk ingangspoort van het
leprozenhuis gelegen aan de Lazarussteeg, wordt ook wel lazaruspoort genoemd,
dat komt van het woord 'lazaret' dat werd gebruikt voor een leprozerie. De naam 'lazaret' is afkomstig van Lazarus die aan lepra leed.

 

De straat en de voormalige Sint Antoniespoort, de huidige Waag op de Nieuwmarkt uit 1488, hebben hun naam te danken aan het Sint Antoniesgasthuis dat zich ver buiten de toenmalige stadsmuren bevond.  Dit gasthuis was een leprozenhuis.

Anthonius was een gelovige in Egypte waarnaar een kloosterorde zich vernoemde. Aan Anthonius zijn een aantal opzienbarende genezingen toegeschreven, vandaar 'Sint'.

De orde bevond zich in Frankrijk, de overblijfselen van Anthonius lagen in Egypte maar kwamen in een Frans dorpje terecht. Ze vernoemden zich naar hem: de Antonieten. Zij hadden als taak op zich genomen om zieken te helpen en dan vooral zij die aan de pest, tyfus of lepra leden. Over heel Europa stichtten zij ziekenhuizen die allemaal Sint Anthoniusgasthuis werden genoemd.

Het Leprozenhuis was gelegen buiten de Sint Antoniespoort tussen Amsterdam en het dorp Oetewael, aan een zeedijk: aan de kruising Lazarussteeg-Jodenbreestraat. Tot ongeveer 1490 diende het alleen als een huis voor ‘proveniers’ (mensen die zich inkochten om verzorging te krijgen). Daarna was het het enige leprozenhuis van de stad. In de loop van de tijd, toen lepra begon af te nemen, is het meer en meer een tehuis voor ‘proveniers’ geworden, waar ook geestelijk gehandicapten en krankzinnigen konden verblijven.

In 1866 werd het Leprozenhuis afgebroken, dit is nu het Mr. Visserplein.
De 17e-eeuwse Leprozenpoort werd gerestaureerd en in 1978 geplaatst op de Sint Antoniesluis (huisnummers 21-24).
Leprosy Research Initiative
De ziekte lepra is heel complex. Naast de behandeling als infectieziekte is er een scala aan complicaties die je mogelijk moet behandelen. Dit kunnen complicaties zijn op neurologisch gebied, oogproblemen, of de secundaire gevolgen van het hebben van gevoelloze handen of voeten. Verder zijn sociale gevolgen op gebied van relaties, werk of onderwijs als gevolg van stigma een ervaring die helaas vele mensen met lepra delen. Deze sociale problemen leiden op hun beurt weer tot psychologische gevolgen. Voor al deze aspecten is behandeling dan wel hulp nodig. Hiervoor was en is veel wetenschappelijk onderzoek nodig, zowel op medisch, public health als sociaal gebied.
Een voorbeeld van zulk onderzoek is het SARI Project in Indonesie, waar mensen met lepra zelf leren om video's te maken van elkaars leven om hiermee de dorpen in te gaan om de vooroordelen tegen lepra weg te nemen (zie foto).

De Leprastichting realiseert zich het belang van goed wetenschappelijk onderzoek en heeft vanaf haar oprichting onderzoek ondersteund en ook zelf wetenschappers in dienst gehad. Door de snel veranderende context waarin mensen leven en ook het veranderende ziekte- en distributiepatroon van lepra blijft goed onderzoek van vitaal belang. De laatste 10-20 jaar is het lepraonderzoek wereldwijd sterk teruggelopen. Dit kwam o.a. door het nieuws dat vooruitgang werd geboekt in de bestrijding van de ziekte. Hierdoor ontstond de gedachte dat verder onderzoek wel overbodig zou zijn. Tevens en deels mede hierdoor namen fondsen voor lepraonderzoek af en werd het steeds moeilijker onderzoek gefinancierd te krijgen. Je begrijpt dat dit bepaald geen stimulans was voor (jonge) onderzoekers om zich te storten op de vele nog overgebleven vraagstukken op gebied van lepra.


Dit was de reden voor ons als Leprastichting en voor drie andere zusterorganisaties in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland om vorig naar een gezamenlijk research fonds voor lepraonderzoek hebben opgezet: het
Leprosy Research Initiative (LRI – zie www.leprosyresearch.org). De LRI werd gelanceerd op de ‘International Leprosy Congress’ in Brussel in september 2013. De Leprastichting voert het secretariaat van de LRI. We vinden het belangrijk dat al het door ons gesteunde onderzoek van goede kwaliteit is. Daarom worden alle onderzoekaanvragen gescreend door een wetenschappelijke stuurgroep van de LRI, en een onafhankelijk wetenschappelijk review comité.

We publiceerden de eerste uitnodiging om nieuwe onderzoeksvoorstellen in te dienen in februari dit jaar. Normaal ontvingen we misschien 2-3 nieuwe onderzoeksprojectaanvragen per jaar, deels vanwege het beperkte budget dat beschikbaar was voor nieuwe projecten. We waren dan ook bijzonder blij verrast toen de teller op de ochtend na de deadline (1 april) op 50 nieuwe aanvragen stond! Amazing! En deze aanvragen kwamen uit de hele wereld, van de Filippijnen via India, Nepal en Ethiopië tot Brazilië. Dit is een zeer bemoedigend teken dat er toch nog actieve belangstelling is voor lepraonderzoek. En niet alleen in Europa of Noord Amerika, maar juist ook in landen waar lepra nog regelmatig voor komt. Echter, zoals je begrijpt is er voor zoveel nieuw onderzoek ook veel geld nodig. Het zou geweldig zijn als vele van jullie ‘aandeelhouder’ zouden worden van een onderzoeksproject door een bijdrage te geven via deze site!


Superleuke dag met Vietnamgangers Calvijn
Superleuke infodag met Vietnamgangers Calvijn.

Over een dikke maand is het zover: 8 leerlingen, 2 docenten en Wiesje van de Leprastichting van CSG Calvijn Vreewijk uit Rotterdam vertrekken naar Vietnam om een week aan de slag te gaan in het lepradorp Quy Hoa.

Op 22 april hadden we een inspirerende en vooral ook gezellige bijeenkomst bij docente Marleen thuis. De middag werd nuttig besteed aan allerlei praktische informatie over de reis (inpaklijst, reisapotheek), de Vietnamese cultuur(verschillen) en het programma. Maar vooral leerde de groep elkaar nog beter kennen. Een quiz over lepra leverde heel wat discussie op maar er werd gelukkig ook veel gelachen: multiple choice waar meer dan één antwoord goed is, dat wilden de leerlingen niet geloven. 

Daarna werd er samen Vietnamees gekookt en gegeten…..met stokjes! Er was vast stiekem al goed geoefend want iedereen at zijn kommetje meer dan leeg.

En toen naar school waar de ouders ook werden geïnformeerd over het programma en waar we samen keken naar filmpjes van een eerdere reis naar Vietnam: de omgeving, de school, de schoenmakerij.
Iedereen kreeg er een goed gevoel bij: dit gaat heel bijzonder worden. 

Wil je meer weten over CSG Calvijn en hun reis naar Vietnam? Kijk dan hier: https://www.pifworld.com/en/companies/CSGCalvijnVreewijk/605
Daar kun je ook doneren aan het project waar de leerlingen fondsen voor werven: 'Schoenen maken het verschil'. Namens hen en de mensen in Vietnam, alvast bedankt!

Description

NLR is committed to creating a world free of the suffering caused by leprosy. Origins in the 1960s, Mrs Francisca Anten visited Tanzania to see her son who worked in a hospital there. The situation of the leprosy patients shocked her. Her son asked her to help him establish a clinic for leprosy patients, who were not accepted in general hospitals. She started fundraising at local businesses, grabbed every opportunity to speak in public, met people like Doctor Leiker, and founded NLR.

Focus themes

HealthcareEducationHuman Rights

Problem statement

Founded in 1967, this Dutch organisation is now an international forerunner in leprosy control. NLR combats leprosy via early detection, treatment and rehabilitation, and works on removing the barriers that prevent people with disabilities from independent participation in society.

Goal

By 2030, leprosy will have been brought under control everywhere in the world. Every patient will be diagnosed and treated swiftly so the disease will no longer create disabilities. People who are already disabled will be participating in society as fully and as independently as possible.

Main activities

NLR has 6 strategic priorities: Preventative health care Public health Human rights Neglected tropical diseases Capacity development Disability

Show me more
Show me more
 • Schoenen maken het verschil

  Jaarlijks ondersteunt de Leprastichting 24 schoenwerkplaatsen in Vietnam. In deze werkplaatsen worden schoenen gemaakt door en voor ex-leprapatiënten. Door het dragen van goed schoeisel krijgen mensen geen beschadigingen aan hun voeten en kunnen handicaps worden voorkomen. Met €8.000 kan voor een jaar lang materiaal worden geleverd voor schoenen .

 • Help kinderen uit lepradorp naar school

  Basisonderwijs en vakkennis kunnen de spiraal van armoede doorbreken. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk kinderen van (ex-) leprapatiënten de kans te geven om naar school te gaan. Met jouw bijdrage kunnen we deze en andere projecten realiseren.

 • Van patient naar ondernemer

  De Leprastichting helpt ex-leprapatiënten bij het opzetten van hun eigen bedrijf, zodat ze weer voor een eigen inkomen kunnen zorgen.

 • Self care groups in Indonesia

  Our mission is to support people affected by leprosy, to increase their quality of life by proper treatment, medical and social rehabilitation, and eradicating the stigma in society.

 • Community volunteers in India

  The training of Accredited Social Health Activists (ASHA's)

Fundraisers (see all 3535)

Supporters (see all 33)

Followers (see all 1818)

Companies (see all 11)
 • CSG Calvijn Vreewijk

  CSG Calvijn Vreewijk is een Christelijke school voor gymnasium, atheneum en havo in Rotterdam-Zuid. De school zet zich sinds 2011 actief in voor de Leprastichting. Zo worden er jaarlijks een kerstmarkt en sponsorlopen georganiseerd waarvan de opbrengst voor de leprabestrijding is.

55 supporters
36 fundraisers
€13,150 raised

Supported by

marieke supported marieke le poole fundraiser for Leprastichting with €10
09.04.2014
Pe supported Peter Euser fundraiser for Leprastichting with €1000
Mijn aandeel in de reis met de Leprastichting naar Vietnam
13.03.2014
Emma supported Peter Euser fundraiser for Leprastichting with €130
27.02.2014
Peter supported CSG Calvijn Vreewijk fundraiser for Leprastichting with €400
21.01.2014

Top fundraisers

Daphne Blok

player

2045 €
1945 €
1310 €

Top supporters

Companies